Stypendia

Jakie stypendia mogą otrzymać nasi uczniowie?

 

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
– dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce

2. Stypendium Starosty Powiatu
– za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

3. Młodzież z klas kończących się maturą otrzymują stypendia z funduszy unijnych w wysokości 100 zł. miesięcznie (kryterium dochodu na członka rodziny).