Rada Rodziców

Przewodniczący: Renata Piątek

Zastępca: Grzegorz Duda

Skarbnik: Ewa Saweczko

Sekretarz: Beata Piotruk


Każdy rodzic proszony jest do opłacenia składki na komitet rodzicielski w kwocie 40zł

Nr konta:42 1320 1641 3161 0214 2000 0001


 

Działalność Rady Rodziców

Ze środków komitetu rodzicielskiego finansowane są różnego rodzaju imprezy odbywające się na terenie szkoły, ale nie tylko. Doceniając ciężką pracę i trud włożony w wypełnianie obowiązków szkolnych, rokrocznie przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki edukacyjne oraz wyróżniającym się zaangażowaniem w życie szkoły nagrody, których zakupu dokonuje się ze środków komitetu rodzicielskiego.