Kadra

Nauczyciele aktualnie zatrudnieni w ZSP Parczew

 

Dyrekcja

mgr inż. Mirosław Kowalski – dyrektor szkoły

mgr Zdzisław Chmielarz – wicedyrektor – kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele języków obcych

mgr Kinga Dębowczyk – nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Brewczuk – nauczyciel języka angielskiego

mgr Kamila Wojciechowska-Domańska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Zegan – nauczyciel języka niemieckiego

Nauczyciele języka polskiego

mgr Beata Dybała

mgr Agata Golonka

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

mgr inż. Jacek Abramiuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Katarzyna Golonka – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Agnieszka Hajbos – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Anna Jastrzębska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, fizyki

mgr inż. Dariusz Kosiec – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Małorzata Kozioł – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Beata Musiej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Mirosław Olszewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Arkadiusz Piekarski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Dariusz Wróblewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Tomasz Wysocki – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Maria Drożdżyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Nauczyciele matematyki

mgr Wojciech Prokopiuk – nauczyciel matematyki

mgr Iwona Semeniuk – nauczyciel matematyki

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Andrzej Hulajko

mgr Dariusz Saczuk

mgr Monika Saczuk

Nauczyciele historii, wos, chemii, geografii, biologii, fizyki

mgr Agnieszka Kowalska – nauczyciel chemii

mgr Mariusz Mazurek – nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Leszek Makarewicz – nauczyciel historii

mgr inż. Joanna Szypulska – nauczyciel biologii

mgr Maria Woźniak – nauczyciel fizyki

mgr Renata Dziewulska Tyborowska – wychowawca internatu, nauczyciel geografii

mgr Bogumiła Izdebska – wychowawca internatu, nauczyciel wiedzy o kulturze

mgr Renata Sternik – wychowawca internatu

mgr Anna Milanowicz – nauczyciel bibliotekarz

mgr Małgorzata Wróblewska – nauczyciel bibliotekarz

mgr Sylwia Budzyńska – pedagog

Księża

ks. mgr Grzegorz Pilsak

ks. mgr Dariusz Żmuda

Obsługa administracyjna szkoły

mgr Agnieszka Parulska – intendent

Ewa Konieczna – sekretarz szkoły