Internat

Internat w szkole

Istnieje możliwość korzystania odpłatnego korzystania z bazy noclegowej internatu.

Kontakt tel. 83 355 11 28 (do godz. 15:00)