Spotkanie z rodzicami

Spotkanie wychowawców i  nauczycieli ZS

z rodzicami  odbędzie się

14 listopada 2019r. ( czwartek) o godz. 16.30

Porządek spotkania :

  1.   Spotkanie ogólne w małej sali gimnastycznej :

– informacje o szkole,

                                                                                              – informacje o realizacji kształcenia ogólnego i zawodowego w Zespole Szkół
                                                                                           im.
Stanisława  Staszica w Parczewie oraz osiąganych wynikach,

                                                                                                    – omówienie przedsięwzięć  realizowanych w szkole w roku szkolnym 2019/2020;

                                                                                      2.Spotkanie z wychowawcami w klasach ;

 

Proszę wychowawców klas i uczniów o przekazanie informacji rodzicom.

Post Author: admin