Spotkanie z rodzicami

Spotkanie wychowawców i  nauczycieli
 Zespołu Szkół im. S. Staszica w Parczewie

z rodzicami klas I i IV odbędzie się

18 września 2019r. ( środa) o godz. 16.30

 

                                    Porządek spotkania :

                                              1. Spotkanie ogólne w małej sali gimnastycznej nr 38 :

                                               – informacje o procesie kształcenia w Technikum po Szkole Podstawowej i Gimnazjum;

                                               – informacje o zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji

                                                                  majowej 2020r.

                                             2. Spotkanie z wychowawcami klas.

                                                         Proszę wychowawców klas i uczniów o przekazanie informacji rodzicom.

Dyrektor szkoły  Mirosław Kowalski

Post Author: admin