Informacja dla uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów.

                                                                                                                                      Parczew , dn. 04.04.2019r.

                           Informacja dla uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów.

 

       Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie informuje uczniów, rodziców oraz
opiekunów prawnych uczniów, że wobec zakończenia rokowań w szkole oraz faktu niespełnienia
przez Dyrekcję Szkoły żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego od dnia 08 kwietnia 2019r.
( poniedziałek ) planowane jest rozpoczęcie  akcji strajkowej pracowników szkoły, która trwać będzie
do odwołania.

       Podczas akcji strajkowej ZSP zapewni opiekę wszystkim uczniom , którzy się zgłoszą .
Realizowane będą  dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania ( matematyczne, sportowe, ……..).
Zgłaszać się można od poniedziałku 08.04.2019r. od godz. 8.00 w sali nr 41.

          Informacja o wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji będzie na bieżąco zamieszczana na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie szkoły : www.zspparczew.pl

Post Author: admin