Spotkanie wychowawców i nauczycieli ZSP z rodzicami

Spotkanie wychowawców i nauczycieli ZSP
z rodzicami

odbędzie się

15 listopada 2018r. ( czwartek) o godz. 16.30
Porządek spotkania :
1. Spotkanie ogólne w małej sali gimnastycznej :
– informacje o szkole,
– informacje o realizacji kształcenia ogólnego i zawodowego w ZSP oraz osiąganych wynikach,
– omówienie przedsięwzięć realizowanych w ZSP w roku szkolnym 2018/2019;
2. Spotkanie z wychowawcami w klasach ;

Proszę wychowawców klas i uczniów o przekazanie informacji rodzicom.

Dyrektor Szkoły

News / przez

Post Author: admin